Kennisgeving Openbare Manifestatie

Welkom

Handleiding voor het invullen van dit formulier:

  • Alle velden met een * zijn verplicht
  • Gebruik Volgend scherm om door te gaan naar het volgende scherm
  • Terug naar een vorig scherm kan via het menu links op de pagina. Gegevens die u al heeft ingevoerd blijven staan.

Na afronding van dit formulier ontvangt u een zaaknummer. Dit nummer is het bewijs dat u dit formulier heeft ingediend en gelijk ook uw correspondentienummer voor vragen.

Op grond van artikel 2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Enschede moet de organisator van een openbare manifestatie op een openbare plaats voor de openbare aankondiging van deze manifestatie tenminste 48 uur voor dat deze zal worden gehouden de burgemeester hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Indien het uiterlijke tijdstip van kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk voor 12.00 uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag.